Kontiolahden lukion opetussuunnitelma 2005

 

Soveltavat vieraiden kielten kurssit

 

ENGLANNIN KIELEN LISÄKURSSI 1

Soveltava

ENA0

Opiskelija

·    kertaa ja vahvistaa perusopetuksessa oppimaansa sanastoa ja rakenteita

Tavoitteet

·    verbit ja niiden aikamuodot

·    ehtovirkkeet

·    artikkelit, substantiivien yksikkö ja monikko

·    omistusmuodot

·    sanajärjestys

·    pronomineja

·    prepositioita

Kurssin sisältö voi vaihdella opiskelijoiden toivomusten mukaan.

Sisältö

Yksilö- ja paritöitä, opetuskeskusteluja ja monisteharjoituksia

Oppimisstrategia

Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön ja aktiiviseen osallistumiseen. Liialliset poissaolot johtavat kurssisuorituksen hylkäämiseen. Ei erillistä kurssikoetta. Lähtötasotesti ja loppukoe.

Arviointi

Kurssilla kerrataan perusopetuksen keskeisimmät rakenneasiat.

Kurssi on tarkoitettu pääasiallisesti peruskoulun englannin oppimäärän arvosanalla 7 ja alle suorittaneille lukioon hyväksytyille opiskelijoille.

Kurssilla ei ole oppikirjaa, opiskelijoilta peritään erikseen sovittava monistemaksu.

Huomioitavaa

 

 

OUT INTO THE WORLD (Keskustelu 1)

Soveltava

ENA9 (0,5)

Oppia ja vankentaa englannin kielen taitoja, etenkin puhevalmiuksia. Tavoitteena on aktiivinen puhuminen.

Tavoitteet

Aiheita: kielet, kulttuurit ja kulttuurien erityispiirteet. Kuinka päästä maailmalle. Matkailu. Työhön ulkomaille. Kurssin kieli on pelkästään englanti.

Sisältö

Keskusteluharjoitukset, esitelmät, puheet, väittelyt, rooliesitykset. Keskustelukurssin koko ideaalina 12 opiskelijaa.

Oppimisstrategia

Kurssista annetaan suoritusmerkintä.

Arviointi

• viestintä- ja mediaosaaminen

Suoritus 2. vsk:n keväällä jaksoilla 4 ja 5.  Laajuus 0,5 kurssia.

Huomioitavaa

 

 

RUOTSIN LISÄKURSSI (Peruskoulun oppimäärää kertaava kurssi)

Soveltava

RU0

Opiskelija

·    kertaa ja vahvistaa perusopetuksessa oppimaansa sanastoa ja rakenteita

Tavoitteet

·    substantiivin ryhmät ja taivutus

·    adjektiivin taivutus ja vertailu

·    verbiryhmät ja taivutus sekä aikamuodot

·    persoonapronominit, objektimuodot ja omistusmuodot

·    sanajärjestystä: päälause ja alisteinen sivulause

Kurssin sisältö voi vaihdella vuosittain opiskelijoiden toivomusten mukaan.

Sisältö

Yksilö- ja paritöitä, opetuskeskusteluja ja monisteharjoituksia

Oppimisstrategia

Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön ja aktiiviseen osallistumiseen. Ei erillistä kurssikoetta. Lähtötasotesti ja loppukoe.

Arviointi

Kurssilla kerrataan perusopetuksen keskeisimmät rakenneasiat.

Kurssi on tarkoitettu pääasiallisesti ruotsin kielen peruskoulun oppimäärän arvosanalla 7 ja alle suorittaneille lukioon hyväksytyille opiskelijoille. Kurssilla ei ole oppikirjaa, opiskelijoilta peritään erikseen sovittava monistemaksu.

Huomioitavaa

 

 

INGEN PANIK

Soveltava

RUB8

Opiskelija

·    harjoittelee aktiivisesti erilaisia ylioppilaskirjoitustehtäviä

Tavoitteet

·     keskeinen kielioppi

·     vihjeitä ja harjoituksia yo-kokeen luetunymmärtämiseen, sanasto- ja rakenneosioon sekä kirjoitelmaan

ohjeita yo-kokeen kuullun ymmärtämiseen

Sisältö

Yo-kirjoituksiin valmentavan oppimateriaalin avulla tähtäämme onnistuneisiin kirjoituksiin. Harjoittelemme kuuntelua, luetunymmärtämistä, ainekirjoitusta malliaineineen, yo-rakenteita, eli kaikenlaisia yo-tehtäviä monipuolisesti.

Oppimisstrategia

Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön ja aktiiviseen osallistumiseen. Preliminäärikoe.

Arviointi

Kurssilla harjoitellaan ylioppilaskirjoituksiin.

Tarkoitettu vain syksyllä kirjoittaville abiturienteille.

Huomioitavaa

 

 

VÅGA TALA, BÖRJA PRATA

Soveltava

RUB9 (0,5)

Opiskelija

·     rohkaistuu käyttämään osaamaansa kieltä suullisessa viestinnässä

·     oppii uusia ja vahvistaa jo osaamiaan suullisen viestinnän strategioita

Tavoitteet

Harjoitellaan arkipäivän viestintätilanteita, esim., itsestä ja lähiympäristöstä kertominen, asioiminen erilaisissa julkisissa paikoissa, puhelinkeskustelut, työpaikkahaastattelut jne.

Sisältö

Ohjattuja harjoituksia sekä vapaamuotoista keskustelua pareittain ja ryhmissä. Apuna käytetään erilaista kirjallista tai audiovisuaalista materiaalia (oppimateriaalin puheharjoitusosiot, lehtileikkeet, videot yms.) Opiskelijoiden toiveita käsiteltävistä aihepiireistä voidaan ottaa huomioon kurssia suunniteltaessa.

Oppimisstrategia

Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen. Liialliset poissaolot johtavat kurssisuorituksen hylkäämiseen. Arvionti: hyväksytty/hylätty. Mahdollisuus suorittaa valtakunnallinen suullinen koe.

Arviointi

Kurssi on pääasiassa tarkoitettu niille, jotka ovat jo suorittaneet ruotsin kaksi ensimmäistä pakollista kurssia tai opiskelija, jolla on muuten hankittu vastaavat taidot ja tiedot.

Huomioitavaa

 

RUOTSIN LISÄKURSSI 2 (Kesäkurssi)

Soveltava

RUB10

Opiskelija

·     kertaa ja vahvistaa ruotsin kielen lukiokurssien opetuksessa oppimaansa sanastoa ja rakenteita

·     hallitsee paremmin ruotsin lukiokurssien sisällön

Tavoitteet

·     substantiivin ryhmät ja taivutus

·     adjektiivin taivutus ja vertailu

·     verbiryhmät ja taivutus sekä aikamuodot

·     persoonapronominit, objektimuodot ja omistusmuodot

·     sanajärjestystä: päälause ja alisteinen sivulause

·     erityisesti lukiokurssien RUB101-BRUB104 sisällön kertaaminen

·     valmentaa ruotsin kielen yo-kokeeseen

Kurssin sisältö voi vaihdella vuosittain opiskelijoiden toivomusten mukaan.

Sisältö

Kieliopin perusteiden kertaaminen opettajajohtoisesti, yksilö- ja paritöitä, opetuskeskusteluja ja monisteharjoituksia sekä kielistudioharjoituksia

Oppimisstrategia

Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön ja aktiiviseen osallistumiseen. Lähtötasotesti ja loppukoe.

Arviointi

Kurssilla kerrataan lukion ruotsin kielen kurssien RUB101-RUB104 keskeisimmät rakenneasiat. Kurssi on tarkoitettu pääasiallisesti lukion toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoille. Kurssilla ei ole oppikirjaa, opiskelijoilta peritään erikseen sovittava monistemaksu.

Kurssi tarjotaan pääsääntöisesti ns. kesäkurssina elokuun alussa.

Huomioitavaa

 

ITALIAN ALKEET 1A

Soveltava

ITA1A (0,5)

Opiskelija

·    oppii italian kielen perusrakenteita

·    osaa käyttää italian kieltä mm. matkustustilanteissa

Tavoitteet

·     ääntäminen ja painotus

·     tervehdykset, tärkeä käyttösanat

·     Substantiivit, adjektiivit, artikkelit

·     prepositiot, verbien taivutus

·     refleksiiviverbit ja liittoperfekti, apuverbit ja modaaliverbit

Sisältö

Opettajajohtoinen ääntämisen harjoittelu. Oppikirjan käyttö ja kotitehtävät, kuunteluharjoitukset, kirjallinen työskentely

Oppimisstrategia

Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön ja aktiiviseen osallistumiseen. Kurssin loppukoe. Arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Arviointi

Kurssi toteutetaan yhdessä kansalaisopiston kanssa. Kurssin kesto 20 tuntia (0,5 lukiokurssia).

Huomioitavaa

 

 

ITALIAN ALKEET 1B

Soveltava

ITA1B (0,5)

Opiskelija

·    oppii italian kielen perusrakenteita

·    osaa käyttää italian kieltä mm. matkustustilanteissa

·    osaa ilmaista itseään italian kielellä (puhuttu/kirjallinen ilmaisu)

Tavoitteet

·     ääntäminen ja painotus

·     tärkeä käyttösanat

·     adjektiivien vertailu

·     imperfekti ja liittoperfekti, konditionaali

·     liittokonditionaali, futuuri, liittofutuuuri

·     relatiivipronominit

Sisältö

Opettajajohtoinen ääntämisen ja kielen harjoittelu. Oppikirjan käyttö ja kotitehtävät, kuunteluharjoitukset, kirjallinen työskentely. Luetun ymmärtäminen

Oppimisstrategia

Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön ja aktiiviseen osallistumiseen. Kurssin loppukoe. Arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Arviointi

Kurssi toteutetaan yhdessä kansalaisopiston kanssa. Kurssin kesto 20 tuntia (0,5 lukiokurssia).

Huomioitavaa